logo historisch museum Elspeet
Replica van een grafheuvel tussen Elspeet en Vierhouten

Archeologie
over jager-verzamelaars, grafheuvels
en Celtic Fields

Over jager-verzamelaars, grafheuvels en Celtic Fields

Archeologisch kent de Veluwe een buitengewoon boeiende geschiedenis, waarvan veel sporen in het landschap bewaard zijn gebleven. Ook in Elspeet, dat met recht een archeologische topper mag heten.

Het meest in het oog springend in het landschap zijn de vele grafheuvels in de omgeving, waaronder een reconstructie in de richting Vierhouten. Maar er is ook een rijke collectie archeologische vondsten. Allemaal sporen van vroegere bewoning. Eerst door jager-verzamelaars, een samenleving van nomaden, die geleidelijk uitgroeide tot een landbouwsamenleving met vaste bewoning in boerderijen. Zo is bijvoorbeeld een boerderij aangetroffen die stamt uit de IJzertijd. Het Historisch Museum beschikt over talrijke afbeeldingen en voorwerpen die het verre verleden van dit bijzondere gebied doen herleven.