logo historisch museum Elspeet
Schapen en herder, Historisch Museum Elspeet

Schapenteelt
Schapen en herders

Schapen en herders

De historie van Elspeet is al eeuwenlang verbonden met schapen. Hoewel schapen ook wel werden gehouden voor de melk, vlees en wol was voor de Veluwse boeren vooral de mest van belang. Benieuwd waarom?

Het Historisch museum vertelt het verhaal van de boeren en de herders. Aan de hand van historische foto’s en objecten wordt hun leven gereconstrueerd in samenhang met de schaapskooien, boerderijen en omringende heidevelden.

Nog steeds heeft Elspeet een kudde, die je in de kooi of in het veld met een bezoek kunt vereren.