logo historisch museum Elspeet
Zwart-wit afbeelding uit de oorlog en voorkant van het boek, getrouw tot in de dood, van auteur en historicus Gerard Mulder, over het leven van Hans Blankenberg

Tentoonstellingen
en aandacht voor Elspeet
tijdens WOII

Wisseltentoonstellingen

Op dit moment is er geen speciale tentoonstelling naast de vaste collectie.

Wisseltentoonstelling WOII

Jaarlijks zal in de maanden april/mei in relatie tot de dodenherdenking en bevrijding een deelexpositie worden georganiseerd rond het thema Elspeet in de oorlog. Hierbij worden tevens drie basischolen betrokken.