logo historisch museum Elspeet
oud bronzen telraam

Jaarcijfers
Resultaten en balans

Resultaten en balans van Historisch Museum Elspeet

Hier kunt u de de balans 2020 (521KB) en de staat van baten en lasten 2020 (422KB)  van het Historisch Museum Elspeet raadplegen en downloaden. Om deze bestanden te lezen heeft u de Adobe Reader nodig.

Kort jaarverslag 2020 van de Stichting Historisch Museum Elspeet.

Het jaar 2020 was voor het museum een bijzonder jaar. Het begon met een andere bezetting van de VVV-winkel. Als opvolger van Jan Holdermans ging Marieke Bouwman de VVV-functie uitbreiden met een streekwinkel waar vooral cadeauartikelen verkocht werden. Daardoor werd het TIP (Toeristisch Informatie Punt) flink uitgebreid en de medewerkers van Marieke zorgden voor een levendige en gezellige sfeer.

Maar het jaar begon heel anders dan verwacht. Het plan was om museum en winkel op 1 april te starten, maar dat ging helemaal niet door vanwege de corona. Pas op 3 juni ging het museum open. Op de zolder was nu een expositie ingericht over het leven in en om het huis van ca. 70 jaar geleden. Over wassen, naaien, koken, oude gereedschappen, tekeningen en klederdracht zijn er tal van dingen te bekijken. Ook de film over 100 jaar Fanfare is gebleven. Naast het historisch museum beneden is er op de zolder nu dus een soort oudheidkamer.

Aan de buitenkant van het gebouw is ook wat veranderd. De voor- en achtergevel worden nu verlicht door een schijnwerper en de zijgevel wordt aangelicht door een sterke lamp. Op het dak zijn een aantal zonnepanelen aangebracht en een deel van het buitenschilderwerk is gedaan. Door de corona konden we nu geen groepen ontvangen. Wel bleef het museum open tot november en er kwamen toch veel bezoekers. Het was merkbaar in het dorp dat veel Nederlanders dit jaar in eigen land bleven en de winkel en het museum bezochten.

Het bestuur vergaderde in 2020 vier keer; de laatste keer samen met de Raad van Toezicht. In die laatste vergadering nam Job Bolier afscheid omdat hij in de toekomst het land verlaat. Ook Henk van Ouwendorp deelde mee dat hij stopt als lid van die Raad. In de vorige bestuursvergadering had Geerten reeds meegedeeld dat hij per 1 januari zijn functie als voorzitter neerlegt. Hij is wel bereid om vanaf dan lid te worden van de Raad van Toezicht. We zullen naarstig zoeken naar een nieuwe voorzitter en in die tussentijd zal Dick die functie erbij nemen.

In het weekend van 14 september is er ingebroken in het museum. De inbrekers waren kennelijk alleen op zoek naar geld, maar zij hebben wel veel schade aangericht door het forceren van 11 deuren. Naast enig geld uit de winkelkassa is er nog een laptop meegenomen. Er is aangifte gedaan en de politie heeft een proces-verbaal opgemaakt. De schade is gemeld bij onze verzekering.

Het totaal aantal bezoekers in 2020 is 742. Het saldo van de bankrekeningen op 31 december 2020 bedroeg € 16885.