logo historisch museum Elspeet
oud bronzen telraam

Jaarcijfers
Resultaten en balans

Resultaten en balans van Historisch Museum Elspeet

Hier kunt u de de balans 2018 (520KB) van het Historisch Museum Elspeet raadplegen en downloaden. Om deze bestanden te lezen heeft u de Adobe Reader nodig.

Kort jaarverslag 2018 van de Stichting Historisch Museum Elspeet

Het bestuur vergaderde in 2018 vier keer en de Beleidsgroep zeven keer. In dit jaar treedt er een behoorlijke vertraging op in het realiseren van een aantal plannen. Maar er worden ook een aantal zaken wel gerealiseerd:
De filmpjes in het museum worden van ondertiteling voorzien, zodat het geluid daarvan gedempt kan worden. De miniaturen die lange tijd in een schuur opgeborgen waren, zijn opgeknapt en hebben een plek gekregen in de tuin van de pastorie tegenover het museum en werd door de predikant in het kerkblad aangeduid als “Klein Elspeet”. Op de voor- en achtergevel van het museum werd met aparte letters de tekst Historisch Museum aangebracht en in 2019 worden die verlicht. Het oorlogsmonument is verplaatst naar de begraafplaats. Het terrein rondom het museum is door de gemeente Nunspeet grondig opgeknapt en voorzien van parkeerplaatsen en beplanting. Ook vergoedde de gemeente de opgelopen waterschade die veroorzaakt werd door gebreken in de rioolvoorziening.

Tweemaal ontvingen we een schoolklas in het museum. Van de kringloopwinkel in Nunspeet ontvingen we een fraaie gift van € 1800 die bestemd wordt voor het aanbrengen van een traplift naar de zolder. We maken plannen om die zolder in het voorjaar van 2019 klaar te maken. Daar zal in dat jaar een expositie komen van Elspeets Fanfare Korps dat dan 100 jaar bestaat. Uit de eerder genoemde schuur kwam ook een flinke verzameling plakboeken tevoorschijn over de periode vanaf 1985. Die zullen ook een plaats krijgen op de zolder.

In het najaar komen we tot een wijziging in de bestuursstructuur. Het nieuwe bestuur bestaat uit vijf personen, nl het bestaande dagelijks bestuur aangevuld met twee nieuwe personen waaronder de nieuwe conservator Christie Verhaar. Daarnaast is er een Raad van Toezicht (3 personen); een commissie van beheer (6 personen) een commissie publiciteit (4 personen) en een commissie scholen (3 personen).

Het aantal bezoekers in 2018 bedroeg ongeveer 900. Het museum was vanaf november gesloten en dus niet meer open op de zaterdagen zoals in 2017.