logo historisch museum Elspeet
oud bronzen telraam

Jaarcijfers
Resultaten en balans

Resultaten en balans van Historisch Museum Elspeet

Hier kunt u de de balans 2021 (522KB) en de staat van baten en lasten 2021 (426KB)  van het Historisch Museum Elspeet raadplegen en downloaden. Om deze bestanden te lezen heeft u de Adobe Reader nodig.

Kort jaarverslag 2021 van de Stichting Historisch Museum Elspeet.

Het jaar 2021 was voor het museum opnieuw een bijzonder jaar. Het bestuur vergaderde slechts één keer op 25 maart.

En het museum ging pas weer open op 5 juni. In het museum zijn de schilderijen van mevrouw Eysinga nu vervangen door schilderijen die gemaakt zijn door de heer Reinder Bossenbroek, voormalig aannemer in Elspeet. De fietstocht van Garage franken ging nu wel door. 50 deelnemers bezochten ons museum en ze waren erg enthousiast.

Op 17 juni vergaderden we met mensen van de VVV in Nunspeet en van het museum in Nunspeet. Daar werd afgesproken dat bezoekers van het museum in Nunspeet een gratis toegangskaart voor het museum in Elspeet krijgen. In het hele seizoen is daarvan door 80 bezoekers gebruik gemaakt.

Op 19 juli is er vergaderd met Germa Greving van Veluwe op 1. Er blijft contact in 2022.

Vanwege de corona heeft het bestuur verder niet vergaderd. Er is ook nog geen nieuwe voorzitter gevonden.

In 2022 moeten de dakgoten vernieuwd worden. De firma Spelt heeft een offerte daarvoor ingediend.

Het aantal bezoekers in 2021 bedraagt 1027. Dat is meer dan vorig jaar.

Het saldo van de bankrekeningen op 31 december 2021 bedroeg ongeveer € 5000.