logo historisch museum Elspeet
oud bronzen telraam

Jaarcijfers
Resultaten en balans

Resultaten en balans van Historisch Museum Elspeet

Hier kunt u de de balans 2023 (522KB) en de staat van baten en lasten 2023 (426KB)  van het Historisch Museum Elspeet raadplegen en downloaden. Om deze bestanden te lezen heeft u de Adobe Reader nodig.

Kort jaarverslag 2023 van de Stichting Historisch Museum Elspeet.

Het jaar 2023 was voor het museum een vrij normaal jaar. Het bestuur vergaderde drie keer; op 20 maart, op 27 september en op 5 december.

Met het museum in Nunspeet is overleg geweest over een aantal schilderijen uit hun depot die gedurende dit seizoen in ons museum te zien waren. Daarvoor is ook een nieuw ophangsysteem aangebracht en de belichting is verbeterd. Deze schilderijen zullen ook in het volgende seizoen blijven hangen. Bij de keuze van de schilderijen is ook Jan Holdermans betrokken. Hij woonde ook de bestuursvergaderingen bij als deskundige op het gebied van kunst. Jan wordt (voorlopig) nog geen bestuurslid. Met Aart Frens van de firma Spelt is gekeken naar het gasverbruik. Het gebruik van de thermostaat in De Werf is duidelijk verbeterd. Verder zijn de ruiten van de nissen schoongemaakt na zes seizoenen gebruik.
De zonwering voor de VVV-winkel is aangebracht en dat is een hele verbetering.
Het vernieuwen van de dakgoten is nog niet gebeurd omdat de aannemer het te druk heeft.
Wim heeft een afspraak gemaakt met Jan van Kooten om regelmatig de dakgoten schoon te maken en zo lekkages te voorkomen. Verder wordt afgesproken met Bertus Pluim dat van de elementen van Klein Elspeet alleen de kerk en de molen in de winter in het museum worden onder gebracht. De rest blijft in de pastorietuin staan totdat ze te slecht geworden zijn. In de keuken bij De Werf is een nieuwe vaatwasser aangebracht.
In de laatste vergadering is ook aanwezig Gerard Mulder van de Raad van Toezicht. Er wordt besloten dat de belangrijke voorwerpen uit het museum geregistreerd worden. Voor het seizoen 2025 stelt Gerard voor om schilderijen van Jan van Vuren te exposeren. In dat jaar zal er ook aandacht besteed worden aan 80 jaar bevrijding. Wellicht kan dat op de zolder gebeuren. De financiële positie ziet er gezond uit. In het afgelopen seizoen kregen we 1200 bezoekers en die tonen grote waardering voor ons museum. Toch besluiten we om de toegangsprijs voor het volgende seizoen te verhogen tot 4,00 en 2,00 euro.

We zoeken nog steeds een nieuwe voorzitter en leden voor de Raad van Bestuur. Gerard Mulder stelt voor om de Raad van Bestuur af te schaffen. Hij is dan wel bereid om de functie van voorzitter te gaan vervullen Daarnaast is het wenselijk om jongere bestuursleden te vinden want de gemiddelde leeftijd is wel erg hoog.

Het saldo van de bankrekeningen op 31 december 2023 bedroeg € 25026.